Selekcija Little league Croatia north na putu je za Ameriku. Dok naše ptičice sigurno lete preko velike bare mi im želimo sretan put i avanturu života. ?